Hadis Hari Ini: Pahala Amal Bergantung kepada Niat | Killjols Hadis Hari Ini: Pahala Amal Bergantung kepada Niat | Killjols
Get Update Everyday Like Our FB Pages

Saturday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Hadis Hari Ini: Pahala Amal Bergantung kepada Niat

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah, Umar bin al-Khatab r.a. berkata, bahawa beliau mendengar Rasululluah SAW bersabda :

Sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah menuju dunia yang akan diperolehinya atau menuju wanita yang hendak dinikahinya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya

(Riwayat al-Bukhari no.1,54,2529,3898,5070,6689,6953, Muslim no. 1907, Abu Daud no. 2201, al-Tirmizi no. 1646, al-Nasa'i no.1/59-60, VI/158, Ibn Majah dan Ahmad no. 1/25,43)

Like this post :Killjols Blog

Blogger , Guitar Chord Collection , Lyric Collection , Lyric video maker ,

No comments :

Post a Comment