Hadis Hari Ini: Tidak Boleh Menimpakan Bahaya | Killjols Hadis Hari Ini: Tidak Boleh Menimpakan Bahaya | Killjols
Get Update Everyday Like Our FB Pages

Thursday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Hadis Hari Ini: Tidak Boleh Menimpakan Bahaya

Daripada Abi Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri r.a berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda :

Tidak boleh menimpakan bahaya (kepada orang yang tidak bersalah) dan menimpakan balasan yang membahayakan (melanggar syariat)

((Riwayat Ahmad no.2867, Malik no.31, Ibn Majah no.2340,2341 dan al-Daruqutni no.(3/77)))

Like this post :Killjols Blog

Blogger , Guitar Chord Collection , Lyric Collection , Lyric video maker ,

No comments :

Post a Comment