Apa itu Superclass dan Subclass (OOP) | Killjols Apa itu Superclass dan Subclass (OOP) | Killjols
Get Update Everyday Like Our FB Pages

Sunday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Apa itu Superclass dan Subclass (OOP)

Superclass dan Subclass

Definisi Superclass

Superclass adalah kelas yang mangdungi ciri-ciri yang sama untuk dua atau
lebih kelas.

Definisi Subclass

Subclass adalah kelas yang mangandungi sekurang-kurangnya beberapa ciri super kelasnya.
Subclass jugak boleh menjadi Superclass dalam masa yang sama.

Pewarisan dalam OOP

terjemahan dari Inherintance in OOP.
 • Salah satu dari empat tunggak OOP Programming.
 • Tunggak lain seperti:

Modularization , polymorphism dan pengkapsulan.

Pengertiaan pewarisan (Inheritance).
Dari wiki: Satu cara membentuk kelas baru atau objek menggunakan objek dan kelas yang telah
ditetapkan.

Kenapa perlu perwarisan (why? inheritance)

1. Pengunaan semula kod.
 • mengelakkan penciptaan semula yang berulang.
 • kurang kerja(prototaip pantas)
 • kurang kesalahan.

2. Mewujudkan pengkhususan kelas atau object yang sedia ada.

3. Memperluaskan(extend) , dengan menambah data baru atau perilaku(behavior)


Bila Perlu perwarisan ( when? inheritance)
 • Jika anda menjumpai kelas yang hampir melakukan apa yang anda mahu.
 • Jika kedua-dua kelas mempunyai "is a kind of".


Bila tidak perlu perwarisan
 • Jika anda menjumpai kelas yang melakukan lebih dari apa yang anda mahu ia lakukan.
 • "has a" relantionship(perhubungan)


Peraturan "Is-a" 
Objek subkelas adalah versi khusus objek superclass

contoh: segiempat adalah poligon, bulatan adalah oval.

Perwarisan dinamik
Perwarisan dinamik atau dynamic inheritance membolehkan objek untuk
berubah dan berkembang dari masa ke semasa. Sejak kelas asas menyediakan
sifat(properties) dan atribut untuk objek, perubahan kelas asas menukarkan sifat  dan
atribut-atribut didalam kelas.

Perwarisan berganda(multiple inheritance)
Sesetang sistem objek berorientasi membenarkan kelas untuk mewarisi attribut dan perilaku
(behavior) lebih dari pada satu superclass. Jenis perwarisan ini dipanggil perwarisan yang pelbagai
atau multiple inheritance.

Keburukan perwarisan berganda..
 • -perwarisan ini membuat kesamaran antara attribut dan operasi, ini boleh meningkatkan kemungkinan kesalahan(error)
 • Perwarisan yang pelbagai juga boleh membawa kepada penciptaan konsep kelas heirarki yang mengelirukan.


Java tidak menyokong perwarisan yang pelbagai ini kerana:-
 • Sukar untuk kod
 • Kesalahan(error) sering berlaku
 • Perilaku yang tidak dijangka(unexpected behavior)


Like this post :Killjols Blog

Blogger , Guitar Chord Collection , Lyric Collection , Lyric video maker ,

No comments :

Post a Comment