Killjols Killjols: academic
Get Update Everyday Like Our FB Pages
Showing posts with label academic. Show all posts
Showing posts with label academic. Show all posts

Sunday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Number in French

Nombor-nombor dalam Bahasa Perancis
Number in French Languages.

0 in French - Zero
1 in French - Un
2 in French - Deux
3 in French - Trois
4 in French - Quatre
5 in French - Cinq
6 in French - Six
7 in French - Sept
8 in French - Huit
9 in French - Neuf

10 in French - Dix
11 in French - Onze
12 in French Douze
13 in French - Treize
14 in French - Quatorze
15 in French - Quinze
16 in French - Seize
17 in french - Dix-sept
18 in French - Dix-huit
19 in French - Dix-Neuf

20 in French - Vingt
21 in French - Vingt et un
22 in French - vingt-Deux
23 in French - Vingt-Troise
24 in French - Vingt-Quatre
25 in French - Vingt-Cinq
26 in French - Vingt-Six
27 in French - Vingt-Sept
28 in French - Vingt-Huit
29 in French - Vingt-Neuf

30 in French - Trente
31 in French - Trente et un
32 in French - Trente-deux
33 in French - Trente-Troise
34 in French - Trente-Quatre
35 in French - Trente-Cinq
36 in French - Trente-Six
37 in French - Trente-Sept
38 in French - Trente-huit
39 in French - Trente-neuf

40 in French - Quarante
41 in French - Quarante et un
42 in French - Quarante-deux
43 in French - Quarante-Troise
44 in French - Quarante-Quatre
45 in French - Quarante-Cinq
46 in French - Quarante-Six
47 in French - Quarante-sept
48 in French - Quarante-huit
49 in French - Quarante neuf

50 in French - Cinquante
51 in French - Cinquante et un
52 in French - Cinquante-deux
53 in French - Cinquante-Troise
54 in French - Cinquante-Quatre
55 in French - Cinquante-Cinq
56 in French - Cinquante-Six
57 in French - Cinquante-sept
58 in French - Cinquante-huit
59 in French - Cinquante-neuf

60 in French - Soixante
61 in French - Soixante et un
62 in French - Soixante-deux
63 in French - Soixante-Troise
64 in French - Soixante-Quatre
65 in French - Soixante-Cinq
66 in French - Soixante-six
67 in French - Soixante-sept
68 in French - Soixante-huit
69 in French - Soixante-neuf

70 in French - soixante-dix
71 in French - soixante et onze
72 in French - soixante-douze
73 in French - soixante-treize
74 in French - soixante-quatorze
75 in French - soixante-quinze
76 in French - soixante-seize
77 in French - soixante-dix-sept
78 in French - soixante-dix-huit
79 in French - soixante-dix-neuf
80 in French - quatre-vingts
81 in French - quatre-vingt-un
82 in French - quatre-vingt-deux
83 in French - quatre-vingt-trois
84 in French - quatre-vingt-quatre

85 in French - quatre-vingt-cinq
86 in French - quatre-vingt-six
87 in French - quatre-vingt-sept
88 in French - quatre-vingt-huit
89 in French - quatre-vingt-neuf
90 in French - quatre-vingt-dix
91 in French - quatre-vingt-onze
92 in French - quatre-vingt-douze
93 in French - quatre-vingt-treize
94 in French - quatre-vingt-quatorze
95 in French - quatre-vingt-quinze
96 in French - quatre-vingt-seize
97 in French - quatre-vingt-dix-sept
98 in French - quatre-vingt-dix-huit
99 in French - quatre-vingt-dix-neuf

SHARE SHARE SHARE

Friday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Kenali Agensi-Agensi Kerajaan Di Malaysia.

Kenali Agensi-Agensi Kerajaan Di Malaysia.

Apa Itu RISDA?
RISDA Stand For Rubber Industry Smallholders' Development Authority

Nama panjang bagi RISDA ialah Rubber Industry Smallholders' Development Authority

RISDA adalah sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) dan ditubuhkan pada 1 Januari 1973. 

Tujuan: Penubuhan agensi ini adalah sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil.Apa Itu FELDA?
FELDA Stand for Federal Land Development Authority

Nama Panjang bagi FELDA ialah Federal Land Development Authority.

FELDA telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 untuk pembangunan tanah dan penempatan semula dengan objektif pembasmian kemiskinan melalui penanaman tanaman minyak sawit dan getah.

Tujuan: Agensi ini menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah terutamanya di luar bandar.  Apa Itu FAMA?
FAMA Stand for Federal Agricultural Marketing Authority

Nama Panjang bagi FAMA ialah Federal Agricultural Marketing Authority

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA (Federal Agricultural Marketing Authority) ialah sebuah agensi pemasaran yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia.

Tujuan: Menyelia, menyelaras, mengawalselia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia, termasuk pengimportan dan pengeksportan. 


Apa Itu MARDI ?
MARDI Stand for Malaysia Agricultural Research Development Instittute

Nama Panjang bagi MARDI ialah Malaysia Agricultural Research Development Instittute.  

Tujuan: Agensi ini berfungsi menjalankan penyelidikan dari segi sains, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan segala tanaman (kecuali getah, kelapa sawit dan koko), ternakan dan makanan. 

Link: http://www.mardi.gov.my

Apa itu FELCRA ?
FELCRA stand for Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority

Nama Panjang bagi FELCRA ialah Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority.

Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) telah ditubuhkan pada tahun 1966.

Tujuan: Matlamatnya ialah untuk membangunkan sektor luar bandar dengan membantu penduduk-penduduknya menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi negara dan seterusnya meningkatkan taraf hidup dan nilai kehidupan mereka.

Link: http://www.felcra.com.my

SHARE SHARE SHARE

Thursday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Perbezaan antara Prejudis , Stereotaip dan Diskriminasi.

Apa itu Prejudis?
Kepercayaan dan perasaan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain. Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka.


Apa itu Stereotaip?
Kenyataan umum yang negatif/positif terhadap sesuatu kumpulan etnik.

Apa itu Diskriminasi ?
Perbuatan membanding bezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.

SHARE SHARE SHARE

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Apa itu Dasar Penswastaan 1983 ?

Apa itu Dasar Penswastaan 1983 ?

Dasar Penswastaan merujuk kepada agensi dan syarikat milik kerajaan Malaysia yang telah diswastakan oleh kerajaan Malaysia. Bagi menarik pelaburan dan memastikan ekonomi terus berkembang pesat , kerajaan telah membuat pelaburan dasar yang drastik. Untuk memastikan ekonomi negara terus berkembang , kerajaan telah melaksanakan liberalisasi ekonomi dengan program penswastaan. Dasar penswastaan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Tujuan Dasar Penswastaan Dilakukan.
 1. Untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan.
 2. Untuk Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan menambah produktiviti.
 3. Untuk Menrangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian.
 4. Untuk Mengurangkan bilangan saiz sektor awam.
 5. Untuk membantu pencapaian matlamat Dasar Ekonomi Baru.


SHARE SHARE SHARE

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Apa itu Dasar Ekonomi Baru ?

Apa itu Dasar Ekonomi Baru ?

Dasar Ekonomi Baru atau DEB diperkenal pada tahun 1970 sebagai reaksi kepada peristiwa berdarah 13 Mei 1969, ia adalah satu dasar pembentukan perpaduan nasional.

Tujuan Dasar Ekonomi Baru Diperkenalkan ?

Tujuan utama penubuhan dasar ini adalah untuk membasmi kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup rakyat dari segi kualiti hidup dengan cara mempertingkatkan perkhidmatan sosial seperti rumah , kesihatan dan lain lain.

Cara untuk membasmi kemiskinan melalui dasar ini adalah dengan meningkatkan pendapatan dan produktivi , membuka peluang pekerjaan , bantuan modal dan teknologi. Kerajaan juga menggalakkan penyertaan rakyat dalam sektor berpotensi tinggi dengan cara ini terbukti dapat mengurangkan kemiskinan dari 50% pada tahun 1970 ke 16.7% pada 1990 dan mengurangkan ekuiti usahawan asing.

Tujuan utama lain adalah dengan menyusun semula masyarakat dengan menghapus pengenalan etnik mengikut fungsi ekonomi yang dibawa oleh penjajah. Kerajaan juga berusaha untuk pemodenan kehidupan luar bandar yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi.

Selain dari meningkatkan ekonomi negara kerajaan juga dalam masa yang sama cuba untuk menyatukan pelbagai etnik melalui perdagangan , perindustrian dan juga perniagaan. Dengan cara ini ia akan memperbetulkan ketidakseimbagnan ekonomi yang berlaku sebelum ini.

Dasar campur tangan kerjaan juga dilakukan melalui agensi-agensi kerajaan seperti FELDA,MARA,FAMA,MARDI,RISDA,MAJUIKAN dan PERNAS.

Apa itu Industrial Coordination Act (ICA) 1975 ?

Mewujudkan penstrukturan ekuiti dan pemilikan berdasarkan formula pembahagian 30:30:40, iaitu 30 peratus peruntukan kepada bumiputera Melayu, 30 peratus oleh bangsa asing manakala 40 peratus dimiliki oleh Cina.

SHARE SHARE SHARE

Wednesday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Apa itu Ras dan Rasisme?

Apa itu Ras ?
Ras ialah definisi untuk kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal

Apa itu Rasisme ?
Rasisme ialah pandangan , pemikiran atau kepercayaan negatif oleh satu kelompok sosial terhadap satu kelompok yang lain berdasarkan ciri fizikal atau ras semata-mata.


Dua tahap Rasisme

Individu : Kepercayaan dan sikap secaral individual
Institusi : Melibatkan dasar dan perlaksanaan yang bersifat diskriminasi.
SHARE SHARE SHARE

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Particle Swarm Optimization on Wireless Sensor Network

Particle Swarm Optimization is mainly about using sensor nodes and gateways to optimize longer network span and minimize the energy consumed by the sensor nodes. This approach is being implemented by calculating new clustering algorithm to group all sensor nodes and gateways according to routing solution in stored. The sensor nodes will be assigned to only one gateways that is within its communication range after executing routing algorithm. While the routing algorithm is using particle initialization for clustering and fitness function as this solution is more suitable for the proposed clustering.

This method will assigned sensor nodes randomly to nearest gateways and grouping two to three nodes for one gateways according to specific gateways which act as a cluster head (CHs). The heavily used Cluster Heads as next hop relay nodes in data forwarding are assigned lesser number of sensor nodes. Then, it can balanced the energy consumption of the Cluster Heads and increasing network's lifetime. The formation of clustering both sensor and gateways nodes also taking note of its transmission distance and the number of hop-count. The shorter the distance between each nodes transmission, the less energy consumption being used. Thus,the network lifetime is improved. With all the result collected, it can be seen that the proposed algorithm is way better compared to the existing one in terms of total data packets transmission, number of inactive sensor nodes and network life.


Credit Hazirah
SHARE SHARE SHARE

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Perbezaan Segregasi, Amalgamasi , Akomodasi , Akulturasi dan Asimilasi.

Apa itu Segregasi?

Satu perhubungan di satu-satu negara yang bersifat pemisahan di antara etnik dalam. Berlaku atas dasar agama , ras , kebudayaan dan ciri etnik lain. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal , sistem persekolahan , pengangkutan dan kemudahan awam. Ia juga boleh dipanggil sebagai dasar pecah dan perinta.


Apa itu Akomodasi?

Satu proses dimana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain , namun tetap mempertahankan budaya hidup masing masing.

Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan yang harmoni.

A + B + C = A + B + C


Apa itu Akulturasi?

Satu Proses Penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu budaya lain yang berbeza. Alkulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat mereka.

Budaya cuma dipinjam dan diolah mengikut kesesuaian dengan budaya sendiri. Ia lebih mudah dicapai dengan perkara yang bersifat kebendaan dan yang mendatangkan manfaat . Sebagai contoh bahasa, angpau , makanan  dan pakaian.

A + B + C = A** + B ** + C **


Apa itu Asimilasi ?

Proses pencantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Proses ini berlaku disebabkan individu didalam etnik sering berinteraksi dan interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. Ia adalah satu penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti.

Faktor lain kejayaan Asimilasi
 • Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.
 • Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.
 • Kelompok minoriti adalah kecil.
 • Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.A+B+C=A


Apa itu Amalgamasi ?

Satu proses yang terjadi apabila budaya bercampur untuk membentuk budaya dan ras yang baru.Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik.

A+B+C=D

SHARE SHARE SHARE

Tuesday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Perubahan yang British Bawa ke Alam Melayu.

Perubahan yang British Bawa ke Alam Melayu.

Pada awal pendudukan British di Tanah Melayu , Mereka mengasingkan masyarakat Malaysia mengikut etnik, kerana bagi mereka dengan cara ini rakyat tidak akan bersatu dan memikirkan tentang masa depan negara mereka melalui menuntut kemerdekaan atau hak-hak mereka sebagai rakyat negara.

Pembentukan masyarakat terjadi secara paksaan dan perbezaan fungsi ekonomi atau dikenali sebagai Dasar Pecah dan Perintah

Kaum etnik Melayu banyak terlibat dalam sektor pentadbiran di bawa British dan menjalankan kerja-kerja saradiri melalui pertanian di luar bandar mengikut keselesaan masyarakat tersebut.

Masyarakat Migran seperti Cina dan India di bawa masuk sebagai tujuan ekonomi penjajah. Kaum India banyak berkerja di ladang estet dan Kaum Cina banyak berkerja di Lombong timah. Mereka hanya bercampur diantara mereka sahaja , mereka bersekolah , interaksi ekonomi dan sosial di tempat yang telah ditetapkan oleh British. pengasingan yang terancang ini , menyebabkan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia lebih selesa menjalani hidup mengikut adat resam dan tradisi masing-masing.

British juga membawa masuk ideologi dan pemikran pemisah negara dari agama atau lebih dikenali sebagai Sekular. Konsep pemikiran Negara Sekular ini telah diterapkan di Eropah kerana pandangan mereka dan kajian mereka mendapati agama, ilmu dan sains moden harus dipisahkan untuk mendapat kemajuan. Agama di anggap sebagai penyumbang perselisihan dan Sains di anggap penyumbang kemajuan.

Bagaimana British Menerapkan Konsep pemerintahan mereka ke Alam Melayu?

Pemisahan negara dari agama.
Terdapat jurang perbezaan dari segi pemerintahan dimana Pentadbiran negara di ambil oleh mereka dan mereka tidak mencampur aduk tentang hal ehwal islam dan istiadat Melayu yang diberi tanggungjawab kepada Sultan. Ini jelas berbeza di zaman sebelum British dimana tiada pengasingan kuasa berlaku kerana Sultan dan Raja Melayu mempunyai kuasa mutlak di atas kedua-duanya.

Pengagihan Kuasa.
British juga membawa konsep pentadbiran mereka dimana berlaku pengagihan kuasa kepada tiga bidang kuasa utama iaitu Kehakiman , Eksekutif dan Perundangan. Setiap pihak menjalankan bidang kuasa masing-masing dan tidak boleh bercampur aduk.

Sistem Federalisme.
Mereka juga mewujudkan sistem persekutuan berlapis iaitu, Persekutuan Tanah Melayu dan Perseketuan Malaysia.

SHARE SHARE SHARE

Monday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

10 Perkara yang kita perlu tahu tentang zaman kegemilangan Melaka?

Apa yang anda perlu tahu tentang zaman kegemilangan Melaka?

1. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan pada 1400m oleh seorang putera dari Palembang bernama Parameswara.

2. Ia adalah zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu

3. Melaka menjadi pusat perkembangan Islam di alam Melayu

4. Sebab utama zaman keagungan ini adalah disebabkan pemerintahan , perdagangan , kependudukan dan kebudayaan.

5. Perlembagaan Melaka dilaksana berdasarkan Islam iaitu undang-undang laut Melaka dan Kanun Melaka.

6. Pegawai istana Melaka terdiri dari pelbagai kaum, dari Melayu , India dan juga perkahwinan campur.

7. Pemerintahan Kerajaan Melaka adalah berbentuk diplomasi dan terbuka.

8. Sultan Mansur Shah telah mengahwini seorang Puteri dari Cina bernama Puteri Hang Li Po.

9. Rempah Ratus adalah barangan yang mewah pada zaman itu , Dan Melaka adalah tempat yang terkenal untuk mendapatkannya.

10. Melaka adalah sebuah kota perdagangan Multi-budaya.

SHARE SHARE SHARE

Saturday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Senarai Kaum Etnik Di Malaysia


Semenanjung Malaysia
 1. Banjar, Boyan, Bugis, Jawa, Minangkabau, 
 2. Baba Nyonya, Foochow, Hainanese, Kwantung, Teochew, Hokkien
 3. Bengali, Chettiar, Gujarati, Malayalee, Telegu, Punjabi, Tamil
 4. Jahai, Jakun, Kensiu, Kintaq, Semai, Mah Meri
 5. Serani

Sabah Dan Sarawak

 1. Bajau, Cina, Kadazan, Keningau Murut, Melayu, Sino-Kadazan, Kagayan, Papar, India, Minokok
 2. Bidayuh, Cina, Iban, Kajang, Kelabit, Kedayan, Kentah, Melayu Sarawak, Murut, Penan, Sihan, Punan, Balau, Kenawit

SHARE SHARE SHARE

Friday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Era Kesepaduan Sosial

Era Kesapaduan Sosial 1971 - 2011.

Suasana Aman stabil dan harmoni kecuali rusuhan etnik Melayu-India Di kampung Medan , Selangor disebabkan faktor ekonomi , bukan sosial.

Era ini rakyat menyuarakan ketidak puas hati melalui internet, SMS dan pelbagai saluran cyber.

Era ini dilabel sebagai era pertikaman lidah tidak tidak sampai ke tahap merusuh dan pertelingkahan fizikal.

Kerajaan sedar bahawa paksi utama kesepaduan sosial adalah dengan kestabilan ekonomi yang membawa keamanan dan kestabilan politik.
SHARE SHARE SHARE

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Era Stabil Tapi Tegang

Era Stabil Tapi Tegang

Selepas Era Konflik dan Proses Tolak Ansur Etnik di lakukan, pelbagai cabaran masih wujud menguji kesepaduan sosial rakyat Malaysia. Dalam era yang dinama sebagai era stabil tapi tegang bermula dari 1961 hingga - 1970.

Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Tarikh dimana Malaysia mula dibentuk sebagai sebuah negara dengan perjanjian antara kerajaan persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Indonesia telah menyebarkan provokasi dengan tidak mengiktiraf dan bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Ganyang Malaysia di laungkan oleh mereka.

Rusuhan Etnik Melayu dan Cina di Singapura.
40 terkorban hasil rusuhan kaum pada 21 - 3 September 1964 . Rusuhan dipercayai berpunca dari perarakan menyambut Maulidur Rasul oleh kaum Melayu , seseorang telah menganggu perarakan tersebut dengan membaling botol. Keadaan menjadi tegang apabila FRU memintak perarak menukar laluan ke kawasan pekerja petrol Kallang dan berlaku serang menyerang dikawasan tersebut.

Rusuhan 13 Mei 1969 Di Kuala Lumpur. Kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini mengakibat kehilangan nyawa dan harta benda yang berkait rapat dengna Pilihan Raya Umum 1969 . Ia merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia.

Selepas kemuncak masalah perpaduan di Malaysia iaitu tragedi 13 Mei , pelbagai usaha untuk kesepaduan sosial dilakukan. Antara konsep dan penyelesaiannya yang dilakukan ialah dengan memperkenalkan Majlis Perundingan Rakyat, Jabatan Perpaduan Negara , Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru.

Perpaduan Nasional adalah kempen yang dimulakan oleh Tun Razak dalam rancangan Malaysia kedua. Ia merupakan teras kepada kekuatan dan ketahanan negara. Perpaduan menjadi salah satu dasar yang tidak boleh dipisahkan daripada kerangka dasar besar negara.
SHARE SHARE SHARE

Thursday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Era Konflik Etnik Di Malaysia.

Era Konflik Etnik Di Malaysia.

Malaysia telah melalui pelbagai jenis era untuk kesatuan kaum-kaum di Malaysia. antara era awal untuk penyatuan kaum ini adalah Era Konflik , bermula dari 1945 sehingga 1960. 

Antara Konflik Etnik yang berlaku pada Era Konflik adalah:

Konflik Etnik Cina dan Melayu bermula selepas Perang Dunia Kedua berakhir. Tindakan Bintang 3 yang memburu Etnik Melayu yang bersubahat dengan Pihak Jepun , terutamanya pihak polis dan orang yang berkerja sama dengan jepun. Kesan dari ini , timbul ketidakpercayaan dari segi perasaan dan pandangan antara satu sama lain.

Malayan Union, 1946: Tujuan utama Umno dibentuk adalah untuk menentang Malayan Union. Penentangan utama adalah disebabkan untuk mengekalkan keistimewaan hak-hak Orang Melayu dari segi kerakyatan dan juga hak keistimewaan Raja Melayu. Hasil Dari penentangan ini Malayan Union dibubarkan dan digantikan dengan Perjanjian Persekutuan 1948.

Rusuhan dan Mogok pekerja Ladang: Berlaku di Sungai Siput. Darurat diisytiharkan selepas 3 orang pengurus ladang dari erpoh di bunuh. Dalang utama rusuhan ini adalah berpunca dari penglibatan Bintang Tiga.


Apa itu CLC? 

CLC adalah Communities Liaison Commitee, 1949. Sebuah badan perunding untuk meredakan ketegangan etnik. Diketuai oleh Macolm MacDonald. Anggota terdiri dari ketua etnik Melayu , Cina dan India. Parti Perikatan Di tubuhkan Kesan dari penubuhan badan perunding ini.

Konsep Tolak Ansur Etnik atau Ethnic Bargaining telah diwujudkan . Antara contohnya adalah Pilihanraya Umum pertama (27 Julai 1955), Perlembagaan Persekutuan (Suruhanjaya Reid), Rencana pembangunan Lima Tahun yang pertama di Malaya (1950-55)


SHARE SHARE SHARE

Tuesday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Definisi unity in diversity

Definisi Perpaduan dalam Kepelbagaian atau unity in diversity 

Dari segi Psikologi bermaksud ia adalah keadaan dimana satu bentuk pemikiran manusia tentang "rasa kesuatuan" yang merentas perbezaan atau pemisahan dari segi fizikal , pemikiran dan juga konteks metafizikal.

Dari segi Antropologi merupakan satu rumusan bagaimana manusia mengurus perbezaan sosial yang sedia ada dalam kalangan mereka. Perbezaan ini berkait dengan unsur agama , etnik  dan sebagainya.

Dari sudut Ontologikal pula ia bermaksud perlunya untuk mengurus dan menyusun perbezaan atas keinginan untuk mewujudkan keadaan aman dan stabil.Maksud Antropologi

Maksud Metafizik

Maksud Ontologi
SHARE SHARE SHARE

Monday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Apa Itu Takrifkan Harian dan Takrifan Autoriti ?

Perbezaan Takrifkan Harian dan Takrifan Autoriti

Takrifan Harian : Adalah realiti sosial yang dialami oleh orang ramai dalam kehidupan harian mereka.

Takrifan Autoriti : Adalah realiti sosial yang ditakrifkan oleh pihak yang menjadi struktur kuasa dominan dalam negara.

Contoh Takrifan Autoriti
Takrifan Autoriti bersifat tetap. Sebagai Contoh
Orang Melayu bertutur dalam Bahasa Melayu , dan mengamalkan adat resam serta budaya Melayu.

Contoh Takrifan Harian
Takrifan Harian , takrifan masyarakat awam berbeza dalam kehidupan seharian. Contoh, Orang Melayu sebahagian bertutur dalam bahasa Inggeris.

Kesimpulannya Takrifan harian oleh masyarakat lebih pelbagai dan tedapat tolak ansur serta saling memahami bagi memastikan kehidupan mereka diteruskan dengan aman tanpa sebarang konflik.
SHARE SHARE SHARE

Saturday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Koleksi Gambar Huruf Arab Dan Jawi

Koleksi Gambar Huruf Jawi dan Arab / Arabic Font :


Sesuai untuk kegunaan Guru-guru Bahasa Arab atau guru Bahasa Jawi , untuk tujuan membuat soalan atau kegunaan yang berkaitan.

Dari kiri:  Alif , Ba , Ta , Sa , Jim , Ca , Ha , Kha , Dal , Zal , Ra , Zai , Sin , Syin , Sod , Dod , Ta , Zo , Ain , Ghain , Nga , Fa , Pa , Qaf , Kaf , Ga , Lam , mim , Nun , Wau , Va , Ha , Ha-2, Hamzah , Ya , Ye, Nya

Tanda baris dalam Bahasa Arab:
Combo Gambar Semua Huruf Jawi Dan Arab:


Note: Ini adalah Gambar huruf jawi huruf ke huruf ( 1 Huruf 1 gambar). Maaf, Huruf display dari kiri kerana blogspot display images bermula dari kiri , Click Setiap Huruf dan Save As image

Key: huruf hijjaiyah, Gambar Huruf Alif , Gambar Huruf Ba , Gambar Huruf Ta , Gambar Huruf Sa , Gambar Huruf Jim , Gambar Huruf Ca , Gambar Huruf Ha , Gambar Huruf Kha , Gambar Huruf Dal , Gambar Huruf Zal , Gambar Huruf Ra , Gambar Huruf Zai , Gambar Huruf Sin , Gambar Huruf Syin , Gambar Huruf Sod , Gambar Huruf Dod , Gambar Huruf Ta , Gambar Huruf Zo , Gambar Huruf Ain , Gambar Huruf Ghain , Gambar Huruf Nga , Gambar Huruf Fa , Gambar Huruf Pa , Gambar Huruf Qaf , Gambar Huruf Kaf , Gambar Huruf Ga , Gambar Huruf Lam , Gambar Huruf Mim , Gambar Huruf Nun , Gambar Huruf Wau , Gambar Huruf Va , Gambar Huruf Ha , Gambar Huruf Hamzah , Gambar Huruf Ya , Gambar Huruf Ye, Gambar Huruf Nya
SHARE SHARE SHARE

Thursday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Cara Mula dan Kod Asas LateX

Cara mula Menulis Latex.


1. Setelah anda download latex dan install ke dalam komputer anda, Untuk memulakan penulisan menggunakan Latex anda perlu membuka software Texmaker terlebih dahulu.

2. Selepas Membuka Texmaker , anda perlu membuka file baru dengan cara pergi ke "File" di tab software itu dan kelik "New".

3. Letakkan Code di bawah ke dalam File baru anda.

\documentclass{article}
\begin{document}
% Let's try this...
Hello World! This is my first \LaTeX\ document
\end{document}

4. Sebelum anda compile code ini anda perlu save terlebih dengan. dengan save .tex ke dalam komputer anda.

5. Selepas anda save tekan key F1 di pada keyboard anda sebagai shortcut untuk compile file latex anda.

6. Dan anda akan melihat compiler akan mengeluarkan output seperti gambar di bawah.


Nota Code asas Latex


% adalah comment untuk latex code. Setiap space adalah mewakili satu "space" . 

Apa itu comments? : Commnet biasa ditulis oleh pengaturcara sebagai tanda atau deskripsi pada tiap-tiap satu code yang mereka tulis agar mereka dapat mengesan, memahami atau sebagai kemudahan kepada pembaca code yang lain.

\documentclass{article} dan disusuli \begin{document} adalah mukadimah untuk code Latex.

Untuk menulis karater/Special Character didalam latex anda perlu meletakkan backslash dihadapan karakter tersebut agar ia dapat dilihat pada output. 

Sebagai Contoh: 

\# \$ \% \^{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash

Bagaimana pula untuk menulis "Backslash" pada Latex? : \textbackslash adalah code untuk display backslash pada output Latex.

Output untuk code di atas adalah kelihatan seperti berikut:
\noindent : adalah code untuk membuang indent pada paragraph , indent adalah ruang kosong yang ditinggalkan untuk baris pertama dalam paragraph.

Sebagai contoh anda ingin menulis 3rd atau 4th . cara menulisnya didalam latex adalah dengan cara sebagai contoh dibawah.

$3^{rd}$ atau $4^{th}$

untuk break atau dalam html nya <br/> didalam latex ia ditulis dengan double backslash \\ . word selepas backslah itu akan break atau turun ke bawah.

untuk text greater (>) atau text less (<) cara menulisnya adalah seperti 

\textgreater untuk >
\textless untuk <

latex juga menyediakan logo copyright , dengan cara menulis \copyright.

Antara Contoh Penulisan code untuk Font Style pada LateX


\textrm{ ayat anda } : adalah text untuk roman font.
\texttt{ ayat anda } : pula adalah text untuk typwriter font.
\emph{ayat anda} : untuk emphasize
\textsf{ayat anda} : untuk sans serif
\textbf{ayat anda} : untuk bold font
\textit{ayat anda} : untuk italic font

Antara Contoh Penulisan code untuk Font Size pada Latex


\tiny{hello} : Untuk size font tiny
\large{hello} : Untuk size font large
\huge{hello} : Untuk size font huge
\normalsize{hello} : Untuk size font normal
{\scriptsize hello} : Untuk size font script
{\footnotesize hello} : Untuk size font footnote

Contoh penulisan dash dalam latex


'-' untuk hyphen,
'--' untuk en-dash,
'---' untuk em-dash,
'$-$' untuk minus sign,

Cara untuk menulis tilde atau "~"

$\sim$ atau \~{}

Cara untuk menulis darjah celcius untuk temperature.


$27\,^{\circ}\mathrm{C}$

Contoh code untuk paging page dalam latex


\documentclass[a4paper, 10pt]{article} : a4paper bermaksud page akan ditulis dalam bentuk A4 paper dengan 10 point text size, article bermaksud document akan ditulis didalam format artikel.

\usepackage adalah kod untuk meng-import package library yang disediakan oleh latex. terdapat beribu jenis package yang ada untuk latex.

\usepackage{showframe} untuk display frame pada document

\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm]{geometry} : adalah untuk margin page pada document latex, geometry adalah nama package.

\usepackage{lipsum} : penggunaan package lipsum untuk membuat dummy text pada latex.

\lipsum : adalah code untuk display dummy text dari penggunaan package lipsum diatas.

SHARE SHARE SHARE

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Cara Download LateX

Cara Download Latex

1. Pertama anda perlu Download Miktext dari http://miktex.org/ seperti gambar di bawah.
2. Klik Download tab dan download Miktex versi 32-bit. Dan teruskan dengan proses Install jika download anda telah selesai.3. Selepas itu download pula Texmaker dari http://www.xm1math.net/texmaker/ seperti gambar di bawah.4. Install Texmaker ke dalam komputer anda setelah selesai men-download. Interfacenya akan kelihatan seperti gambar dibawah setelah anda membukanya.5. Anda sudah boleh mula menggunakan dengan "create new file" dan teruskan dengan penulisan anda.
SHARE SHARE SHARE

Monday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Penjelasan Tentang Aisyah

Bila ada non Muslim tanye .. Why Muhammad Marriage to 9 Years Old Aisyah ?


Persoalan ini sebenarnya adalah khilaf yang masyhur. Adapun riwayat yang tertulis dalam kitab Sahih al-Bukhari yang merupaka athar (perkataan) Sayyidina Aisyah sendiri yang mengaku bahawa beliau dinikahi Rasulullah ketika berusia 6 tahun, dan tinggal serumah dengan Baginda ketika berusia 9 tahun, athar tersebut memang tidak dapat dinafikan lagi, hukumnya sahih.

Namun, perbezaan pendapat terjadi dari sudut perselisihan tarikh yang dikaji daripada riwayat-riwayat lain, seperti riwayat ketika terjadinya perang Uhud dan sebagainya. Kerana itu, ada ulama-ulama yang masih lagi mempertikaikan umur Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah.
Jadi untuk bahagian yang pertama kami akan menjawap fitnah2 terhadap perkhawinan nabi dengan Aishah ketika berumur 9 tahun.....

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, berkata ia: Menceritakan kepad kami Sufyan dari riwayat Hisyam, dari riwayat ayahnya, dari riwayat Aisyah RA: Bahwasanya Nabi SAWS menikahinya ketika umur beliau enam tahun, dan hidup serumah dangannya ketika umur beliau (Aisyah) sembilan tahun, dan beliau hidup beserta Rasul selama sembilan tahun. (H.R Bukhari: 5133 )

Jawapan kepada isu ini:

1. Sabit dalam hadis-hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah r.a. ketika beliau berumur 6 tahun dan mereka mula bersama ketika Aisyah berumur 9 tahun.

2. Fakta ini diterima dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Kata Ibn Kathir, “Hadis baginda berkahwin dengan Aisyah ketika berumur 6 tahun, dan bersama dengannya ketika berumur 9 tahun’ tidak ada khilaf antara manusia. Ia sabit dalam kitab-kitab hadis sahih dan lain-lain”. (Al-Bidayah wa an-Nihayah 3/161).

3. Tidak ada keganjilan dalam kes ini, kerana wanita yang hidup di negara-negara beriklim panas lebih cepat baligh, lebih cepat matang dan bersedia untuk menjadi isteri lebih awal.

Aisyah r.a. sendiri mengakui dengan kata-katanya, “Apabila kanak-kanak wanita mencapai umur 9 tahun, maka dia sudah bergelar wanita”. (Sunan Tirmizi 3/417).

Kata Imam Syafie: “Aku melihat banyak sekali di Yaman kanak-kanak perempuan baligh ketika usia 9 tahun”. (Siyar A’lam Nubala 10/91).

Kata Imam Syafie lagi: “Aku menjumpai di San’aa (Yaman) seorang nenek berusia 21 tahun”. Dia mula haidh (baligh) ketika usia 9 tahun, dan melahirkan anak ketika usia 10 tahun. Anaknya pula haidh ketika usia 9 tahun dan beranak ketika usia 10 tahun”. (Sunan Kubro Baihaqi 1/319).

Jadi, kebiasaan wanita-wanita Arab baligh dan bersedia menjadi isteri ketika usia 9 tahun.

4. Antara yang menunjukkan kebiasaan Arab pada zaman tersebut wanita berkahwin dalam usia yang begitu muda, ialah tidak dinukilkan oleh sejarawan bahawa musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentohmah baginda dengan kes perkahwinannya dengan Aisyah.

Jika sekiranya ia suatu yang mengaibkan, nescaya pasti dinukilkan tohmahan-tohmahan daripada musuh-musuh sekelilingnya dari kalangan musyrikin dan munafiqin.

5. Perkahwinan baginda dengan Aisyah juga adalah pilihan Allah Taala untuk baginda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bermimpi tentangnya, dan dimaklumi mimpi baginda adalah wahyu.

Di dalam Sahih Bukhari, maksudnya: Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, “Aku melihat engkau di dalam mimpi sebanyak dua kali. Iaitu engkau berada di dalam kelubung daripada sutera. Dan dikatakan kepadaku: Inilah isteri kamu, maka singkapkanlah dia. Tiba-tiba perempuan itu ialah engkau. Lalu aku berkata: Jika ia adalah daripada Allah, maka Dia akan meneruskannya”. (Bukhari no: 3682).

6. Antara hikmah perkahwinan baginda dengan Aisyah ialah dari sudut sebaran ilmu hadis. Dimaklumi Aisyah adalah seorang wanita yang cerdik dan bijak. Kebersamaannya dengan baginda sejak usia 9 tahun telah memberi ruang yang luas kepadanya untuk tahammul (menghafal) hadis-hadis Nabi. Dan terbukti beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.

7. Tohmahan musuh-musuh Islam, bahawa baginda berkahwin dengan Aisyah yang muda semata-mata kerana nafsu adalah tertolak. Lihatlah kesemua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah RA. Kesemua mereka adalah janda, kecuali Aisyah. Malahan ada yang menjadi isteri baginda ketika sudah berusia seperti Saudah.


Berikut adalah penjelasan lanjut seorang Ilmuwan Islam; Dr Zakir Naik tentang Isu ini...

SHARE SHARE SHARE