Definisi unity in diversity | Killjols Definisi unity in diversity | Killjols
Get Update Everyday Like Our FB Pages

Tuesday

HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA HAHAHA
Chord List: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z : TOP 10

Definisi unity in diversity

Definisi Perpaduan dalam Kepelbagaian atau unity in diversity 

Dari segi Psikologi bermaksud ia adalah keadaan dimana satu bentuk pemikiran manusia tentang "rasa kesuatuan" yang merentas perbezaan atau pemisahan dari segi fizikal , pemikiran dan juga konteks metafizikal.

Dari segi Antropologi merupakan satu rumusan bagaimana manusia mengurus perbezaan sosial yang sedia ada dalam kalangan mereka. Perbezaan ini berkait dengan unsur agama , etnik  dan sebagainya.

Dari sudut Ontologikal pula ia bermaksud perlunya untuk mengurus dan menyusun perbezaan atas keinginan untuk mewujudkan keadaan aman dan stabil.Maksud Antropologi

Maksud Metafizik

Maksud Ontologi
Like this post :Killjols Blog

Blogger , Guitar Chord Collection , Lyric Collection , Lyric video maker ,

No comments :

Post a Comment